Obchodní podmínky společnosti Adina Karoo s.r.o.

1. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky společnosti Adina Karoo s.r.o. se sídlem Věstonická 4289/12, 628 00 Brno, IČ: 05849853 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, Spisová značka: C 109258 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě nebo v souvislosti s kupní smlouvou uzavřenou mezi kupujícím a prodávajícím nebo při nákupu v internetovém obchodě prodávajícího, provozovaného na adrese www.ventilatorshop.cz.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen „kupující spotřebitel“) a kupující, kteří ve vztazích s prodávajícím vystupují jako kupující podnikatelé nebo jako další osoby, které nejsou spotřebitelé (dále jen „kupující podnikatel“). Pokud tyto obchodní podmínky upravují stejně práva a povinnosti pro kupujícího podnikatele i kupujícího spotřebitele, užívají dále jen termínu „kupující“.

Je-li smluvní stranou kupující spotřebitel, řídí se vztahy neúpravné těmito obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb. Občanským zákoníkem (dále jen OZ), zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a souvisejícími právními předpisy.

Je-li smluvní stranou kupující podnikatel, řídí se vztahy neúpravné těmito obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodním zákoníkem (dále jen Obch.) souvisejícími právními předpisy.

2. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

Při nákupu v internetovém obchodě na internetové adrese www.ventilatorshop.cz jsou informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě prodávajícího a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách společnosti Adina Karoo s.r.o. a na webových stránkách internetového obchodu prodávajícího (www.ventilatorshop.cz) a jsou na vyžádání k dispozici v sídle a na provozovnách prodávajícího.

3. Objednávka

Veškeré odeslané objednávky jsou závazné. Kupující stvrzuje svou objednávkou souhlas s obchodními podmínkami i s Reklamačním řádem společnosti Adina Karoo.cz. V případě, že si kupující svou objednávku rozmyslí, je důležité, aby kontaktoval pracovníky eshopu o změně objednávky (např. storno objednávky, úprava objednávky – změna způsobu platby, doručení, doplnění zboží) emailem, nebo telefonicky.

Kupující je povinen vyplnit tyto označená pole:

 • jméno, fakturační adresa, IČ, DIČ (podle toho, zda je kupující spotřebitelem či podnikatelem)
 • dodací jméno, dodací adresa pokud je rozdílná od fakturační adresy
 • telefonické spojení, nutné pro případné změny typu zboží, doručení zboží (termín dodání)
 • emailové spojení
 • kód, popis, množství a cena zboží dle ceníku
 • způsob platby kupní ceny zboží
 • případné doplňující údaje

4. Cena zboží

 • Všechny uvedené ceny jsou smluvní a jsou vždy aktuální a platné v okamžiku odeslání objednávky.
 • Ceny jsou konečné včetně DPH bez recyklačního poplatku. Recyklační poplatek není zahrnutý v ceně zboží. Bude naúčtován jako samostatná položka na faktuře.
 • Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.
 • Cena jednotlivého výrobku je uvedena v popisu produktu, na stránce výrobku a v nákupním košíku.
 • Cena jednotlivého produktu zahrnuje veškeré poplatky a daně, ale nezahrnuje cenu přepravy.
 • Cena za přepravu je nastavena v nákupním košíku a zobrazí se při zadávání objednávky.

5. Dodání zboží

 • Zboží, které je skladem expedujeme do 2 pracovních dnů po obdržení závazné objednávky.
 • Zboží, které má skladem výrobce expedujeme do 7 pracovních dnů nebo zjistíme dostupnost u výrobce a kupujícího o termínu doručení informujeme emailem. U každého produktu, je uvedena odpovídající skutečnost.
 • Zboží bude doručeno na dodací adresu uvedenou v objednávce.

6. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na uvedenou adresu kupujícího. Při převzetí zásilky od přepravce, obdrží kupující se zbožím i daňový doklad a dodací list. Vyplněný záruční list výrobce (pokud jej zboží obsahuje) je přiložen u zboží.

 • Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá.
 • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  • změnila se výrazným způsobem prodejní cena

V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).

Pokud již kupující za zboží zaplatil (bankovním převodem) a skutečná cena bude nižší než zaplacená, budou peníze převedeny zpět na účet kupujícího v nejkratším možném termínu. V případě, že skutečná cena bude vyšší a kupující se nerozhodl od smlouvy odstoupit, bude kupujícímu dán k úhradě rozdíl těchto částek.

7. Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží zasláno.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu.
 • Kupující je s celkovou cenou srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 • Zvýší-li se cena zboží oproti původní prodejní ceně, má kupující spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad.

8. Převzetí zboží

Převzetí zboží od dopravce kupujícím spotřebitelem

Při převzetí zásilky, by měl kupujícímu spotřebitel překontrolovat stav zásilky. Pokud kupující spotřebitel zjistí, že je poškozen obal, karton není přelepen originálními přelepkami, obal jeví známky předchozího otevření, nesouhlasí počet balíků nebo balík nepřirozeně chrastí, kupující spotřebitel by měl odmítnout převzetí zboží, sepsat s dopravcem hlášení o škodě a neprodleně informovat prodávajícího.

V případě, že zboží je po otevření balíku mechanicky poškozeno, kupující spotřebitel by měl obsah balíku nafotit a nejpozději do tří dnů od doručení zboží zaslat tyto fotografie zaslat na email reklamace@adinakaroo.cz spolu s číslem balíku a identifikací dopravce. Pokud tak zákazník učiní a pokud tak budou podávající a dopravce smluvně dohodnuti, reklamace bude dále řešena dopravcem, který v případě oprávněnosti reklamace od zákazníka převezme poškozené zboží a vrátí zákazníkovi kupní cenu.

Pokud výše doporučené kroky kupující spotřebitel při dodání vadné zásilky učiní, výrazně tak přispěje k rychlému vyřešení reklamace dodaného zboží. V  opačném případě se může spotřebitel vystavit situaci, kdy mu prodávající prokáže, že zboží bylo dodáno v pořádku – tedy nepoškozené.

Převzetí zboží od dopravce kupujícím podnikatelem

Při převzetí zásilky od dopravce je kupující podnikatel povinen překontrolovat stav zásilky. Pokud je poškozen obal, karton není přelepen originálními přelepkami, obal jeví známky předchozího otevření, nesouhlasí počet balíků nebo balík nepřirozeně chrastí, kupující podnikatel je povinen odmítnout převzít zboží, sepsat s dopravcem hlášení o škodě a neprodleně informovat prodávajícího (tj. do 24h). V případě, že zboží je po otevření balíku mechanicky poškozeno, kupující podnikatel je povinen obsah balíku nafotit a nejpozději do tří dnů od doručení zboží zaslat tyto fotografie ne email reklamace@adinakaroo.cz spolu s číslem balíku a identifikací dopravce. Pokud tak budou prodávající a dopravce smluvně dohodnuti, reklamace bude dále řešena dopravcem, který v případě oprávněnosti reklamace od zákazníka převezme poškozené zboží a vrátí zákazníkovi kupní cenu. Pokud kupující podnikatel tyto kroky neučiní a převezme od dopravce zásilku, nemá tento kupující podnikatel žádné nároky na pozdější reklamace zásilky vůči prodávajícímu. Po převzetí zásilky se kupující podnikatel zavazuje řešit další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky již pouze s dopravcem.

9. Převzetí zboží osobně

Při osobním převzetí v sídle nebo provozovně prodávajícího je pracovník prodávajícího povinen zboží před předáním vybalit a ukázat kupujícímu spotřebiteli, že zboží neobsahuje žádné zjevné vady. Kupující spotřebitel následně svým podpisem na dodacím listu nebo faktuře, stvrzuje, že zboží mělo při předání bezvadný stav.

Pracovník prodávajícího předá zboží kupujícímu oproti zaplacení kupní ceny. Prodávající je vlastníkem zboží až do zaplacení celé kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího předáním zboží.

Dopravní podmínky

Společnost Adina Karoo.cz je schopna dodat objednané zboží na libovolné místo v České republice a Slovenské republice. Po vložení zboží do nákupního košíku v e-shopu, automaticky se Vám vypočítá a zobrazí cena za jeho přepravu. Pokud zvolíte platbu na dobírku (při převzetí zboží) zaplatíte cenu za přepravu hotově při převzetí zboží spolu s cenou za zboží.

 • Osobní odběr ZDARMA
 • Dobírka ZDARMA
 • Balík 145Kč (objednávka nižší než 1 000 bez DPH)

Odstoupení od smlouvy kupujícím spotřebitelem a vrácení zboží

Kupující spotřebitel má právo zrušit odeslanou objednávku nebo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží dle ustanovení § 53, odst. 7 Občanského zákoníku. Toto právo není primárně určeno pro řešení reklamace zboží.

Pokud se kupující spotřebitel rozhodne odstoupit od smlouvy podle předchozího odstavce, musí projev vůle o odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Kupující spotřebitel by tak měl učinit nejlépe písemnou formou, která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující použít Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím.

Spotřebitel je povinen odevzdat prodávajícímu nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, pokud možno v původním obalu a s veškerým příslušenstvím zpět. Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku + poštovné, které kupující spotřebitel prodávajícímu uhradil předem, dohodnutým způsobem a to nejpozději do 30 dnů od účinnosti projevu vůle kupujícího (od doručení odstoupení od smlouvy).

Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží. V případě nedodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je takové odstoupení od smlouvy neplatné a spotřebiteli tím nevznikají žádná práva na vrácení zboží.

Spotřebitel nemůže odstoupit od těchto kupních smluv:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem kupujícího započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
 • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal
 • na dodávku novin, periodik a časopisů
 • spočívajících ve hře nebo loterii

Platba

V nákupním košíku uvidíte celkovou cenu Vašeho nákupu, kterou máte zaplatit, včetně daní, poplatků a ceny za balné a dopravu.

Platba bankovním převodem:

Číslo účtu227102693/0600
BankaMoneta Money Bank a.s.
ČástkaCelková cena objednávky včetně dopravy
Variabilní symbol Číslo objednávky

Objednané zboží bude expedováno po připsání platby na výše uvedený účet.

Platba na dobírku - při převzetí dobírky, kdy si zboží necháte dovézt přepravní službou.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Prodávající vždy při potvrzení objednávky potvrdí taktéž platnost ceny objednaného zboží. V případě, že bude prodávajícím nahlášena cena vyšší, než je uvedená na objednávce, může kupující novou cenu přijmout nebo zrušit objednávku. V případě, že je nová, platná cena nižší než je cena uvedená na objednávce, bude zboží kupujícímu dodáno za aktuální (nižší) cenu.

Vlastnické právo na objednané zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Zboží je až do zaplacení majetkem prodávajícího.

Náklady na elektronickou objednávku odpovídají běžným telekomunikačním poplatkům.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) kupujících – fyzických osob jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od kupujících – fyzických osob jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a nejsou poskytovány třetím osobám, ani nebudou využity pro reklamní účely obchodu.

Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží, a případně banku, která se podílí na vyřízení objednávky (splátkový prodej). Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Prodávající je řádně registrovaným zpracovatelem osobních údajů dle platné právní úpravy.

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou či emailovou formou na email: info@adinakaroo.cz. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 5-ti pracovních dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

Pokud zákazník souhlasí, může mu prodávající sdělovat emailové a tištěné obchodní nabídky, inzerci a nabízet účast v anketách.

Reklamační řád a záruční podmínky společnosti Adina Karoo s.r.o.

1. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi prodávajícím – společnost Adina Karoo s.r.o. se sídlem Věstonická 4289/12, 628 00 Brno, IČ: 05849853 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, Spisová značka: C 109258 vedená u Krajského soudu v Brně, (dále jen „prodávající“) na straně jedné a kupujícími na straně druhé. Tento reklamační řád upravuje rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen „kupující spotřebitel“) a kupující, kteří ve vztazích s prodávajícím vystupují jako kupující podnikatelé (dále jen „kupující podnikatel“)

Při řešení reklamace kupujícího spotřebitele se postupuje podle zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku (dále jen OZ) a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a souvisejících právních předpisů.

Při řešení reklamace kupujícího podnikatele se postupuje podle zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku (dále jen ObchZ) a souvisejících právních předpisů.

Záruka se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno u prodávajícího a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ke každému zboží zakoupenému prodávajícího je přiložen dodací list nebo faktura, případně i záruční list se sériovým číslem. Při reklamaci vady výrobku kupujícím by měl kupující pro zjednodušení a urychlení reklamačního řízení předložit dodací list, fakturu nebo záruční list se sériovým číslem výrobce, pokud byl přiložen. Jestliže výrobce přikládá k výrobku svůj záruční list, doporučujeme současné předložení originálního záručního listu výrobce.

Pro rychlejší vyřízení reklamace doporučujeme použít Reklamační list. V případě, že reklamujete více zboží, je nutné vyplnit formulář na každé zvlášť.

2. Rozpor s kupní smlouvou a dodání poškozeného zboží

a. Kupující spotřebitel

Pokud kupující spotřebitel zjistí poškození dodaného zboží, rozdíl mezi záručním a dodacím listem, daňovým dokladem nebo fakturou, a skutečně dodaným zbožím, kupující spotřebitel by měl ihned (nejlépe do 24 hodin) prokazatelným způsobem oznámit tuto skutečnost prodávajícímu k odstranění těchto vad. Nároky kupujícího spotřebitele pak řeší ustanovení § 616 OZ.

b. Kupující podnikatel

Kupující podnikatel je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po převzetí zboží, nejpozději však do 24 hodin od převzetí s výjimkou případů, kdy zboží bylo předvedeno na prodejně. Pokud kupující podnikatel zjistí poškození zboží, jakýkoliv rozdíl mezi záručním a dodacím listem, daňovým dokladem nebo fakturou a skutečně dodaným zbožím, je povinen do 24 hodin prokazatelným způsobem tuto skutečnost oznámit prodávajícímu, pokud tak neučiní, nebude na jeho pozdější reklamaci brán zřetel.

3. Podmínky záruky

a. Kupující spotřebitel

Délka záruky v měsících je uvedena na záručním a dodacím listu nebo na faktuře. Standardně poskytuje společnost na zboží záruku 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží. Záruční doba se ve smyslu § 19 odst. 3 Zákona na ochranu spotřebitele prodlužuje pouze o dobu od převzetí zboží do záruční opravy až do momentu, kdy byl kupující povinen si zboží převzít. Tedy ne do chvíle, než si spotřebitel vyzvedne věc, ale do chvíle, kdy byla věc opravena a spotřebitel si ji mohl vyzvednout.

V případě výměny zboží počíná běžet nová záruční doba okamžikem převzetí nového zboží.

b. Kupující podnikatel

Délka záruky v měsících je uvedena na záručním a dodacím listu nebo na faktuře. Není-li na faktuře nebo na dodacím listu u položky zboží záruční doba v jiné délce, prodávající poskytuje záruku v délce 6 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím podnikatelem

Do záruční doby se nepočítá doba, která uplyne od uplatnění reklamace do jejího vyřízení.

Záruční doba zboží, které je náhradou za oprávněně reklamované zboží, dobíhá podle záruky původního zboží. Toto se týká jak opraveného zboží, tak i případů, kdy došlo v rámci reklamačního řízení k vyřízení reklamace výměnou zboží.

4. Neuplatnitelnost záruky

Záruku nelze uplatnit zcela nebo zčásti v následujících případech:

 • po vypršení záruční lhůty
 • poškození zboží bylo způsobeno neodborným nebo neoprávněným zásahem
 • zboží bylo použito v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí, pro které jsou určeny, nebo jiným parametrům stanoveným výrobcem
 • zboží bylo používáno v rozporu s návodem k obsluze
 • poškození zboží bylo způsobeno nesprávnou údržbou
 • poškození bylo způsobeno nevhodnou manipulací ze strany zákazníka
 • poškození bylo způsobeno neodvratnou záležitosti (živelná pohroma)
 • zboží bylo připojeno na jiné než předepsané napětí
 • poškození vzniklo v důsledku přepětí

5. Postup při uplatnění a vyřizování reklamace – kupující spotřebitel

Kupující spotřebitel oznámí prodávajícímu vadu zboží emailem na adresu: reklamace@adinakaroo.cz nebo písemně – dopisem zaslaným na adresu sídla prodávajícího Adina Karoo s.r.o., Věstonická 4289/ 12, 628 00 Brno, případně osobně v jeho sídle.

V případě nákupu v internetovém obchodě na internetové adrese https://ventilatorshop.cz kupující spotřebitel oznámí prodávajícímu vadu zboží emailem na adresu: reklamace@adinakaroo.cz , nebo písemně – dopisem zaslaným na adresu sídla prodávajícího: Adina Karoo s.r.o., Věstonická 4289/ 12, 628 00 BrnoPaxi.cz, případně osobně v jeho sídle.

Kupující spotřebitel doručí na vlastní riziko a náklady (v případě oprávněné reklamace budou náklady spojené s uplatněním reklamace nahrazeny prodávajícím) reklamované zboží na adresu kterékoliv z provozoven prodávajícího nebo do jeho sídla. Kupující spotřebitel by měl zboží k reklamaci dodat včetně kompletní dokumentace a příslušenství, pokud možno v původním nebo náhradním obalu. Se zbožím by měl kupující spotřebitel předložit dodací list, fakturu nebo záruční list, byl-li přiložen, případně také originální záruční list výrobce k urychlení reklamačního řízení.

V případě, že při posouzení reklamované vady zjistí prodávající, že reklamace není oprávněná, sdělí tuto skutečnost kupujícímu spotřebiteli bez zbytečného odkladu, vždy však nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace.

V případě oprávněné reklamace má kupující nárok dle § 598 OZ.

Třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace kupujícím. Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

a. Vady odstranitelné

Jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Není-li to v případě vady u reklamovaného zboží, která je jinak odstranitelná, vzhledem k její povaze neúměrné, má kupující spotřebitel právo na výměnu zboží či týká-li se taková vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není - li takový postup možný, může kupující spotřebitel žádat přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit.

Právo na výměnu zboží má kupující spotřebitel taktéž v případě, kdy se jedná sice o vady odstranitelné, ale pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vyskytujících se vad, nemůže kupující spotřebitel zboží řádně užívat. Větším výskytem vady se myslí 3. oprávněná a uznaná reklamace stejného druhu. Kupující spotřebitel má, v případě výskytu většího množství odstranitelných vad, právo na odstoupení od smlouvy nebo výměnu věci. Výběr záleží na spotřebiteli.

b. Vady neodstranitelné

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, a která brání užívání zboží jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží za nové nebo může od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání užívání zboží a kupující spotřebitel nepožaduje jeho výměnu, má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

V případě, že kupující spotřebitel požaduje výměnu zboží a prodávající již toto zboží nemá v nabídce, kupující spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, případně si může s prodávajícím dohodnout zaslání jiného zboží ve stejné celkové ceně, jako mělo reklamované zboží.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena do 30 kalendářních dnů, pokud nebude s kupujícím dohodnuta lhůta delší. Po vyřízení reklamace dostane kupující spotřebitel jedno vyhotovení reklamačního protokolu, ve kterém bude uvedeno, jakým způsobem byla reklamace vyřízena. Další případné reklamace vyměněného zboží bude kupující spotřebitel uplatňovat na základě tohoto reklamačního protokolu, který nahrazuje záruční a dodací list.

Kupující má v případě výskytu neodstranitelné vady, která brání užívání zboží jako zboží bez vady, právo na odstoupení od smlouvy nebo výměnu věci. Výběr záleží na spotřebiteli.

6. Postup při uplatnění a vyřizování reklamace – kupující podnikatel

Kupující podnikatel je povinen prokazatelným způsobem oznámit vadu zboží bez zbytečného odkladu poté co ji zjistil, nejpozději však do 3 dnů od jejího zjištění, vyjma oznámení vady dle bodu 2) písm. b) tohoto reklamačního řádu.

Kupující podnikatel oznámí prodávajícímu vadu zboží emailem na adresu: reklamace@adinakaroo.cz nebo písemně – dopisem zaslaným na adresu: Adina Karoo s.r.o., Věstonická 4289/ 12, 628 00 Brno.

V případě nákupu v internetovém obchodě na internetové adrese https://ventilatorshop.cz kupující podnikatel oznámí prodávajícímu vadu zboží emailem na adresu: reklamace@adinakaroo.cz nebo písemně – dopisem zaslaným na adresu: Adina Karoo s.r.o., Věstonická 4289/ 12, 628 00 Brno.

Oznámení musí obsahovat seznam vadného zboží. U každé položky (t. j. u každého kusu) musí být uvedeno:

 • číslo dokladu, kterým bylo zboží zakoupeno
 • popis podle prodejního dokladu
 • sériové číslo výrobku, v případě že je výrobek takovým číslem opatřen
 • popis zjištěných vad, tj. o jaké vady se jedná a jak se projevují.

Na základě oznámení vady prodávající posoudí oprávněnost reklamace a stanoví další postup při vyřizování reklamace.

Kupující podnikatel doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu sídla prodávajícího: Adina Karoo s.r.o., Věstonická 4289/ 12, 628 00 Brno. Kupující podnikatel je povinen zaslat reklamované zboží v originálním obalu nebo v obalu zabraňujícím poškození při přepravě. V případě zaslání zboží v neodpovídajícím obalu, nemusí kupující podnikatel zboží přijmout k záruční opravě.

Na každém přepravním obalu musí být nalepena nálepka, která obsahuje následující údaje:

 • výrazné označení reklamace
 • jméno a adresu kupujícího podnikatele
 • adresu sídla prodávajícího: : Adina Karoo s.r.o., Věstonická 4289/ 12, 628 00 Brno

V každém samostatném zasílaném balíku musí být seznam obsaženého zboží, popis závady zboží a oznámení s požadovaným způsobem řešení reklamace.

Pokud kupující podnikatel doručí prodávajícímu reklamované zboží bez předchozího písemného oznámení závady, je prodávající oprávněn toto zboží vrátit zpět kupujícímu podnikateli na jeho náklady.

Kupující podnikatel je povinen zboží k reklamaci dodat včetně příslušenství (kompletní dokumentace, kabely, doplňky, atd.), pokud tak neúčinní, prodávající není povinen zboží k reklamaci přijmout.

Po doručení reklamovaného zboží, pracovník reklamačního oddělení znovu posoudí reklamovanou vadu a pokud možno ihned rozhodne o důvodnosti reklamace, a zda se jedná o podstatné porušení smlouvy či nepodstatné. O uplatnění reklamace sepíše pracovník reklamační protokol, ve kterém uvede popis reklamované vady, způsob a termín vyřízení reklamace. V případě, že posoudí reklamaci jako nedůvodnou, uvede tuto skutečnost v reklamačním protokolu (zamítnutá reklamace).

V případě, že při posouzení reklamované vady zjistí prodávající, že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost kupujícímu podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od přijetí reklamovaného zboží.

a. Podstatné porušení smlouvy

Pokud má zboží neodstranitelné vady nebo větší množství vad, které brání jeho řádnému užívání, jedná se porušení smlouvy podstatným způsobem. V takovém případě může kupující podnikatel:

 • požadovat výměnu zboží, dodání chybějícího zboží, dožadovat se odstranění právních vad
 • požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné
 • požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny

Práva kupujícího podnikatele zaručená obchodním zákoníkem nejsou tímto ujednáním dotčena.

Volbu mezi shora uvedenými nároky má kupující podnikatel, pouze pokud ji provede ve svém oznámení vad při uplatnění reklamace nebo do 24 hodin po tomto oznámení. Po provedení volby ji kupující podnikatel již nemůže bez souhlasu prodávajícího měnit. Jestliže kupující podnikatel neprovede svoji volbu ve shora uvedené lhůtě, má nároky z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy.

b. Nepodstatné porušení smlouvy

Vady zboží odstranitelné, právní vady zboží, větší množství vad, které nebrání řádnému užívání zboží, opakující se vady nebo další vady (vady v množství, barvě, chybějící doklady, atd.) jsou považovány za nepodstatné porušení smlouvy. V tomto případě může kupující podnikatel požadovat odstranění vad nebo slevu z kupní ceny.

O tom, zda bude vada odstraněna opravou zboží nebo jeho výměnou rozhoduje prodávající.

Přiměřená lhůta pro odstranění vad opravou činí 30 kalendářních dnů, v odůvodněných případech může prodávající tuto lhůtu prodloužit. Neodstraní-li prodávající vady ve lhůtě stanovené dle předchozího souvětí, může kupující podnikatel požadovat slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit. Odstoupit od smlouvy může kupující podnikatel pouze v případě, že na svůj úmysl upozorní prodávající při stanovení lhůty pro odstranění vady nebo v přiměřené lhůtě před odstoupením od smlouvy. Takto provedenou volbu nemůže kupující podnikatel bez souhlasu prodávajícího měnit. Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím včetně přiložených záručních listů a návodů.

Kupující podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže vady včas neoznámil prodávajícímu.

K odstoupení od smlouvy nedojde, jestliže kupující podnikatel nemůže vrátit zboží ve stavu, v jakém je obdržel s výjimkou případů, kdy:

 • změnu stavu zboží nezpůsobil,
 • ke změně stavu zboží došlo v důsledku prohlídky řádně vykonané za účelem zjištění vad zboží.

Pokud došlo ke snížení hodnoty vráceného zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je kupující podnikatel povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 441 odst. 4 ObchZ nahradit v penězích. Hodnotu opotřebení či spotřebování určuje prodávající v závislosti na výši opotřebování či spotřebování vráceného zboží.

Pokud bylo zboží kupujícímu podnikateli zasíláno prostřednictvím přepravce, nemá kupující podnikatel právo na náhradu nákladů na přepravy.

7. Účtování skladného

Pokud si kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů od obdržení oznámení o ukončení reklamace, bude mu účtováno skladné ve výši 25,- Kč za každý započatý den od ukončení reklamace po její převzetí kupujícím. O ukončení reklamace bude kupující vždy informován oznámením zaslaným emailem nebo faxem. Pokud si kupující však zboží nevyzvedne do doby, kdy výše skladného převýší cenu reklamovaného zboží, bude toto zboží použito na úhradu skladného.

8. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 21. října 2013. Prodávající si vyhrazuje právo změny tohoto reklamačního řádu. V případě, že by se některé z ustanovení tohoto reklamačního řádu dostalo do rozporu s kogentním ustanovením OZ, ObchZ nebo jiného právního předpisu, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti.

Odpovědi na vaše nejčastější dotazy

Pokud máte těžké rozhodování o tom, jakou velikost stropního ventilátoru potřebujete, nejste sami. Na internetu je mnoho protichůdných informací a tzv. pravidla se během posledních několika let dramaticky změnily. V minulosti byly do značné míry jen 3 velikosti: 42″ , 48″ a 52″ nejpopulárnější z nich byl 52″ ventilátor. Výrobci v posledních letech začali vyrábět stropní ventilátory, které jsou 60″ , 72″ , 84″ a dokonce i 99″ a nejpopulárnější velikost je nyní 60″ . Současný trend směřuje k použití větších ventilátorů v menších prostorech.

Pro maximální funkčnost a účinnost by měly být dodrženy následující rozměry.

Pro výšku stropu přes 2,8 m je doporučováno použití prodlužovací tyče, aby byl ventilátor umístěn ve správné výšce (2,4 m).